کلینیک پرتو
همکاران ما در خارج از کلینیک

همکاران ما

در این صفحه مشخصات دندانپزشکانی که در سطح منطقه غرب مازندران فعالیت می کنند مشاهده می کنید.

کیامهر یکتن ثانی
54372296
رامسر
شیرود ساحل 18
کیامهر یکتن ثانی
54372296
رامسر
شیرود ساحل 18
دکتر بهزاد یزدانی
54607430 و 54606060
کلارآباد- کلینیک ولیعصر
دکتر بهزاد یزدانی
54607430 و 54606060
کلارآباد- کلینیک ولیعصر
دکتر علی یار محمدی
54223800
تنکابن
تنکابن- روبروی مخابرات - بلوار هشت شهریور)زند( –درمانگاه امام رضا
دکتر علی یار محمدی
54223800
تنکابن
تنکابن- روبروی مخابرات - بلوار هشت شهریور)زند( –درمانگاه امام رضا
دکتر سیامک هادی رمکی
54229660 و 54229661
تنکابن
تنکابن- خ امام – ساختمان کاپری- ط2- واحد21
دکتر سیامک هادی رمکی
54229660 و 54229661
تنکابن
تنکابن- خ امام – ساختمان کاپری- ط2- واحد21
دکتر فاطمه وکیلی
54230048
تنکابن
تنکابن- خ علامه- جنب پاساژ باغچه- ط2-واحد114
دکتر فاطمه وکیلی
54230048
تنکابن
تنکابن- خ علامه- جنب پاساژ باغچه- ط2-واحد114
دکتر پرستو نیکوئیان
54239430
تنکابن
تنکابن- جنب مسجد جامع – خ انقلاب – کوچه سرشار- پلاک20
دکتر پرستو نیکوئیان
54239430
تنکابن
تنکابن- جنب مسجد جامع – خ انقلاب – کوچه سرشار- پلاک20
دکتر فائقه نورصباغی
54210330
تنکابن
تنکابن –روبروی مخابرات- بلوارهشت شهریور)زند( – درمانگاه امام رضا
دکتر فائقه نورصباغی
54210330
تنکابن
تنکابن –روبروی مخابرات- بلوارهشت شهریور)زند( – درمانگاه امام رضا
دکتر احسان نژادجمالی
55223036
رامسر
رامسر- رمک- جنب رستوران برادران- روبروی بانک شهر
دکتر احسان نژادجمالی
55223036
رامسر
رامسر- رمک- جنب رستوران برادران- روبروی بانک شهر
دکتر رضا نژاد مقدم
55225097
رامسر
رامسر- خ مطهری- روبروی بانک مسکن- نبش کوچه تنکابنی- ط1
دکتر رضا نژاد مقدم
55225097
رامسر
رامسر- خ مطهری- روبروی بانک مسکن- نبش کوچه تنکابنی- ط1
دکتر هوشنگ نصیریان
54226493
تنکابن
تنکابن- خ امام-روبروی بانک سپه مرکزی- کوچه دکتر مسلم بهادری
دکتر هوشنگ نصیریان
54226493
تنکابن
تنکابن- خ امام-روبروی بانک سپه مرکزی- کوچه دکتر مسلم بهادری