نظرسنجی

از شما بابت زمانی که برای پرکردن این فرم اختصاص می دهید سپاسگزاریم.

۱- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ *
۲ - نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ *
۳- از امکانات رفاهی موجود (تعداد صندلی، آب سرد کن، وسایل گرمایشی وسرمایشی) رضایت دارید؟ *
۴- نظافت و تمیز بودن محیط چگونه است؟ *
۵- سرعت عمل و روند انجام خدمت مورد نظر چگونه بوده است؟ *
۶- ممانعت از حضور همراه و توصیه اپراتور به پوشیدن روپوش سربی برای همراه در صورت ضرورت *
۷- مدت زمان انتظار جهت دریافت گرافی رادیولوژی *
۸- آیا از خدمات ارائه شده در این واحد رضایت دارید؟ *